Eilert Eilertsen

 • Født i 1970
 • Juridikum i 1998-1999
 • Spesialfag: Opphavsrett, Kommunalrett, Miljørett og Ekspropriasjon og bygningsrett.
 • Hvaler kommune, jurist og saksbehandler i byggesaker 1999 – 2002
 • Artikkel i Miljøkrim ”Plan og bygningsloven som miljørettslig virkemiddel”
 • Advokatfullmektig 2002 – 2006 (Advokatbevilling 2005)
 • Rygge kommune, Bygnings- kart og oppmålingssjef. 2006 – 2010
 • Styremedlem NKF (Norsk kommunalteknisk forening) 2009 –
 • Foredragsholder om ny plan og bygningslov, offentlighetslov/forvaltningslov og kommunenes erstatningsansvar med mer.
 • Advokat – Byadvokaten 2010 –
 • ”Det skal lønne seg å bruke advokat”

Priser: Avtales i hvert enkelt tilfelle. ”Oppdragsbekreftelse skrives alltid, slik at du vet hvor mye det koster og hva du kan tjene.

Timepriser:

 • For private, kr 1750/2000,- inkl mva pr time.
 • For næringsdrivende, kr 1800,- + mva pr time.
 • Testament, ektepakt, samboeravtale ”ukomplisert” – kr 1575,- + mva.

 

Ellers undersøker jeg alltid om du har dekning for bistand etter reglene om fri rettshjelp, forsikringer eller i klagesaker hvor vi får medhold – forvaltningslovens § 36.