Rettsområder

Kontoret yter bistand innenfor følgende rettsområder; familie,-samboer- og arverett, plan og byggningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold (reklamasjoner ved kjøp, tomtefeste, sevitutter, veirettigheter ol.), erstatningsrett, mfl.

Vi kan bistå med å avklare om du har krav på fritt rettsråd hos Fylkesmannen eller fri sakførsel i rettsaparatet. Vi kan også bistå med å avklare om du har krav på å få dekket advokatutgifter under deres rettshjelps forsikring.

 

Finn oss

Fredrikstad
By Advokaten
Kråkerøyveien 11
1671 Kråkerøy  

 

Halden
Storgata 12
1771 Halden
(Timer på Halden-kontoret må avtales på forhånd da kontorene ikke er bemannet hver dag.)

Medlem av

Webløsning: Finde AS