Forvaltningsrett

Vi tilbyr gratis konsultasjon i trygderett og Nav-saker saker for å sjekke ut din sak.

Vi kan bistå deg i de fleste barnerver saker og UDI saker. Å gi deg juridisk bistand med NAV-saker som gjelder dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger, uføretrygd og underholdsbidrag.

Våre juridisk områder innen Forvaltningsrett

  • Trygderett og NAV-saker
  • Arbeidsavklaringspenger (AAP)
  • Uføretrygd
  • Barnerett og barnevernssaker

 

  • UDI saker

 

Få Hjelp Av En Advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse eller ring oss på telefon +47 69 300 100

Vi tilbyr gratis konsultasjon for å sjekke ut saken din – Helt uforpliktende.