Forvaltningsrett

Vi tilbyr gratis konsultasjon i trygderett og Nav-saker saker for å sjekke ut din sak.

Vi kan bistå deg i de fleste saker som omhandler barnerver saker, UDI saker eller NAV saker.

Innen Trygderett og NAV-saker kan vi gi juridisk bistand i saker som omhandler dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger, uføretrygd og underholdsbidrag.

Våre juridisk områder innen Forvaltningsrett

Få Hjelp Av En Advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse eller ring oss på telefon +47 69 300 100

Vi tilbyr gratis konsultasjon for å sjekke ut saken din – Helt uforpliktende.