Eilert Eilertsen

Advokat

41313444

eilert@byadvokaten.no

Kenneth Hansen

Advokat

95077479

kh@byadvokaten.no

Svenn-Erik Arentz Sohlberg

Advokat

47816700

sohlberg@byadvokaten.no

By Advokaten

Advokatene i Fredrikstad med kompetanse på mange rettsområder

Rettsområder

Vi yter bistand innenfor familie,-samboer- og arverett, plan og byggningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold erstatningsrett, innfrielse av gjeld med mer.

Priser

Vi tilbyr noe ulik pris, som avhenger av om du kontakter oss som privatperson eller næringsdrivende, og varierer ut i fra type sak. Vi har en transparent prisliste for alle.

Vi tilbyr juridiske tjenester innenfor de fleste rettsområder: Strafferett, familie-, samboer- og arverett, plan og bygningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold (reklamasjoner ved kjøp, tomtefeste, sevitutter, veirettigheter ol.), erstatningsrett, barnevern mfl.

Byadvokaten kan bistå med å avklare om du har krav på fritt rettsråd hos Fylkesmannen eller fri sakførsel i rettsaparatet. Vi kan også bistå med å avklare om du har krav på å få dekket advokatutgifter under deres rettshjelps forsikring.