Strafferett

Strafferetten deles ofte i to deler, alminnelig strafferett og spesiell strafferett. I den alminnelige strafferetten behandles det som er felles for alle straffebud, slik som bestemmelser om skyld, straffrihetsgrunner, tilregnelighet, forsøk, medvirkning, påtaleregler, foreldelse, straffutmåling med mer. Den spesielle strafferetten omhandler de enkelte straffebud, det vil si beskrivelse av de handlinger eller unnlatelser som er belagt med straff.

Som bistandsadvokaten hjelper vi deg å ivareta dine interesser i en strafferett.

Våre advokater på området

Svenn-Erik Arentz Sohlberg

Svenn-Erik Arentz Sohlberg

Svenn-Erik Arentz Sohlberg AdvokatTelefon: +47 478 16 700E-post: sohlberg@byadvokaten.noAdvokat Sohlberg driver alminnelig praksis innen de fleste rettsområder. Advokat Sohlberg er advokatvakt for Hvaler kommune.

Kenneth Hansen

Kenneth Hansen

Kenneth Hansen AdvokatTelefon: +47 950 77 479E-post: kh@byadvokaten.noAdvokat Hansen driver alminnelig praksis innen de fleste rettsområder. Han påtar seg bl.a oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat, og har vergemålsoppdrag for det offentlige. Advokat Hansen har...

Våre juridisk områder innen strafferett

  • Strafferett
  • Erstatning og oppreisning
  • Drap og Legemsbeskadigelse
  • Voldtekt og Seksuelt overgrep
  • Tyveri og Ran
  • Bedrageri og Korrupsjon
  • Narkotikaforbrytelser

Få Hjelp Av En Advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse eller ring oss på telefon +47 69 300 100

Vi tilbyr gratis konsultasjon for å sjekke ut saken din – Helt uforpliktende.