Rettsområder

Kontoret yter bistand innenfor følgende rettsområder; familie,-samboer- og arverett, plan og byggningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold (reklamasjoner ved kjøp, tomtefeste, sevitutter, veirettigheter ol.), erstatningsrett, innfrielse av gjeld mfl.

Etter å ha jobbet i over 10 år med eiendom, bygge, dele og plansaker har advokat Eilert Eilertsen spesialisert kunnskap om: Bygge- dele og plansaker Friluftslov og allmennhetens rettigheter, Dispensasjoner,Sentral og lokal godkjenning av foretak, Utbyggingsavtaler, Offentlig forvaltning, herunder offentlighetsloven og forvaltningsloven/ Klagesaker.

Vi kan bistå med å avklare om du har krav på fritt rettsråd hos Fylkesmannen eller fri sakførsel i rettsaparatet. Vi kan også bistå med å avklare om du har krav på å få dekket advokatutgifter under deres rettshjelps forsikring.

Stikkord/Søkeord:

 • Avtalerett
 • Entreprise
 • Mangler ved fast eiendom
 • Erstatning og prisavslag
 • Tomtefeste
 • Opphavsrett/Immateriell rett
 • Forretningsjuss, etablering av foretak
 • Forbrukerrett
 • Kjøp og salg
 • Reklamasjoner/erstatning
 • Arv/ testament
 • Familierett; ektepakt, samboeravtaler, deling av felleseie, særeie, skjevdeling med mer
 • Trygd og forsikring

Ved kontoret har vi også erfaring innen

 • asyl og innvandringsrett, familiegjenforening, arbeid og opphold
 • Førerkortbeslag
 • Besøksforbud
 • Voldsoffererstatning
 • Bostøtte