Eilert Eilertsen

Advokat

Telefon: +47 41 31 34 44
E-post: eilert@byadvokaten.no

Jeg tilbyr juridiske tjenester innenfor de fleste rettsområder som plan og bygningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold (reklamasjoner ved kjøp, tomtefeste, sevitutter, veirettigheter ol.), erstatningsrett, mfl.

Etter å ha jobbet i over 20 år med eiendom, bygge, dele og plansaker har advokat Eilert Eilertsen spesialisert kunnskap om: Bygge- dele og plansaker (kommuneplan/reguleringsplaner og dispensasjoner), kvalitetssikring og ansvar i byggesaker, tomtefeste, friluftslov og allmennhetens rettigheter, utbyggingsavtaler, offentlig forvaltning, herunder offentlighetsloven og forvaltningsloven/ klagesaker.

 

  • 1999 – 2002 – Jurist i Hvaler kommune med ansvar for ulovlighetsoppfølgning i strandsonen og generell saksbehandling.
  • 2002 – 2006 – Advokatfullmektig/advokat.
  • 2006 – 2010 – Bygnings- kart og oppmålingssjef i Rygge kommune (nå en del av Nye Moss kommune).
  • 2008 – 2020 – Styremedlem i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) avdeling byggesak.
  • 2010 – 2021 – Advokat