Kenneth Hansen

Advokat

Telefon: +47 950 77 479
E-post: kh@byadvokaten.no

Advokat Hansen driver alminnelig praksis innen de fleste rettsområder. Han påtar seg bl.a oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat, og har vergemålsoppdrag for det offentlige. Advokat Hansen har bred erfaring innen bl.a barnerett og barnevernsrett, men også fra andre rettsområder som f.eks arbeidsrett og kontraktsrett. Han prosederer jevnlig for domstoler og nemnder.

Advokat Hansen er fra mai 2019 fast bistandsadvokat for Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett.