Svenn-Erik Arentz Sohlberg

Svenn-Erik Arentz Sohlberg

Svenn-Erik Arentz Sohlberg Advokat Telefon: +47 478 16 700E-post: sohlberg@byadvokaten.no Advokat Sohlberg driver alminnelig praksis innen de fleste rettsområder. Advokat Sohlberg er advokatvakt for Hvaler...
Kenneth Hansen

Kenneth Hansen

Kenneth Hansen Advokat Telefon: +47 950 77 479E-post: kh@byadvokaten.no Advokat Hansen driver alminnelig praksis innen de fleste rettsområder. Han påtar seg bl.a oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat, og har vergemålsoppdrag for det offentlige. Advokat Hansen har...