Om oss

Eilert Eilertsen

Advokat

Jeg tilbyr juridiske tjenester innenfor de fleste rettsområder: Plan og bygningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold (reklamasjoner ved kjøp, tomtefeste, sevitutter, veirettigheter ol.), erstatningsrett, mfl.

Etter å ha jobbet i over 10 år med eiendom, bygge, dele og plansaker har advokat Eilert Eilertsen spesialisert kunnskap om: Bygge- dele og plansaker Friluftslov og allmennhetens rettigheter, Dispensasjoner,Sentral og lokal godkjenning av foretak, Utbyggingsavtaler, Offentlig forvaltning, herunder offentlighetsloven og forvaltningsloven/ Klagesaker.

Kenneth Hansen

Advokat

Advokat Hansen driver alminnelig praksis innen de fleste rettsområder. Han påtar seg bl.a oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat, og har vergemålsoppdrag for det offentlige. Advokat Hansen har bred erfaring innen bl.a barnerett og barnevernsrett, men også fra andre rettsområder som f.eks arbeidsrett og kontraktsrett. Han prosederer jevnlig for domstoler og nemnder.

Svenn- Erik Arentz Sohlberg

Advokat

Advokat Sohlberg driver alminnelig praksis innen de fleste rettsområder. Advokat Sohlberg er advokatvakt for Hvaler kommune.