Om oss

Eilert Eilertsen

Advokat

Jeg tilbyr juridiske tjenester innenfor de fleste rettsområder: Plan og bygningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold (reklamasjoner ved kjøp, tomtefeste, sevitutter, veirettigheter ol.), erstatningsrett, mfl.

Etter å ha jobbet i over 10 år med eiendom, bygge, dele og plansaker har advokat Eilert Eilertsen spesialisert kunnskap om: Bygge- dele og plansaker Friluftslov og allmennhetens rettigheter, Dispensasjoner,Sentral og lokal godkjenning av foretak, Utbyggingsavtaler, Offentlig forvaltning, herunder offentlighetsloven og forvaltningsloven/ Klagesaker.

Kenneth Hansen

Advokat

Advokat Hansen driver alminnelig praksis innen de fleste rettsområder. Han påtar seg bl.a oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat, og har vergemålsoppdrag for det offentlige. Advokat Hansen har bred erfaring innen bl.a barnerett og barnevernsrett, men også fra andre rettsområder som f.eks arbeidsrett og kontraktsrett. Han prosederer jevnlig for domstoler og nemnder.

Advokat Hansen er fra mai 2019 fast bistandsadvokat for Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Svenn- Erik Arentz Sohlberg

Advokat

Advokat Sohlberg driver alminnelig praksis innen de fleste rettsområder. Advokat Sohlberg er advokatvakt for Hvaler kommune.

Terje Fineide

Advokat

Advokat Terje Fineide driver alminnelig praksis innenfor de fleste rettsområder. Han jobber særlig med klagesaker etter folketrygdloven, utlendingsrett, arbeidsrett, selskapsrett, familierett, generell forvaltningsrett og saker etter barneloven. Advokat Fineide har tidligere erfaring fra NAV Forvaltning og har jobbet som daglig leder selskaper knyttet til rederivirksomhet. Advokat Fineide var advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen.

Finn oss

Fredrikstad
By Advokaten
Kråkerøyveien 11
1671 Kråkerøy  

 

Halden
Storgata 12
1771 Halden
(Timer på Halden-kontoret må avtales på forhånd da kontorene ikke er bemannet hver dag.)

Medlem av

Webløsning: Finde AS