Hjem » Rettsområder » Familierett » Forsikring og erstatningsrett

Forsikring og erstatningsrett

Den vanligste årsaken til at det oppstår tvister mellom forsikringsselskapet og forsikringstaker, er at partene blir uenige om størrelsen på forsikringsutbetalingen.

Det kan da ofte være å anbefale å ha en advokat til å hjelpe deg i forsikringsaker og erstatning.

Du kan også ofte få dekket advokatutgifter gjennom din innboforsikringen eller rettshjelpdekning.

Våre advokater på området

Svenn-Erik Arentz Sohlberg

Svenn-Erik Arentz Sohlberg

Svenn-Erik Arentz Sohlberg AdvokatTelefon: +47 478 16 700E-post: sohlberg@byadvokaten.noAdvokat Sohlberg driver alminnelig praksis innen de fleste rettsområder. Advokat Sohlberg er advokatvakt for Hvaler kommune.

Kenneth Hansen

Kenneth Hansen

Kenneth Hansen AdvokatTelefon: +47 950 77 479E-post: kh@byadvokaten.noAdvokat Hansen driver alminnelig praksis innen de fleste rettsområder. Han påtar seg bl.a oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat, og har vergemålsoppdrag for det offentlige. Advokat Hansen har...

Eilert Eilertsen

Eilert Eilertsen

Eilert Eilertsen AdvokatTelefon: +47 41 31 34 44E-post: eilert@byadvokaten.noJeg tilbyr juridiske tjenester innenfor de fleste rettsområder som plan og bygningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold (reklamasjoner ved kjøp, tomtefeste,...

Informasjon om Forsikringsrett og erstatningssaker

Vi har alle vært der – eller vi kommer dit. Uhellet er ute, og vi blir utsatt for tyveri på reise, vannskade i kjelleren eller kollisjoner med bilen.

I slike tilfeller er det greit å ha en forsikring, og i mange tilfeller vil forsikring være helt nødvendig for ikke å stå ribbet tilbake. Forsikringen kan i mange tilfeller også hjelpe til med det praktiske, fordi forsikringsselskapene ofte har avtaler med håndverkere, verksteder og leverandører som kan skaffe til veie et erstatningsprodukt eller hjelpe til med å foreta reparasjoner av de skadede gjenstander.

Det avgjørende for hva man kan ha krav på å få hjelp til under forsikringen, reguleres både av den enkelte forsikringsavtale og også av forsikringsavtaleloven. Det er derfor helt essensielt å bruke litt tid på å sette seg inn i de enkelte vilkårene i forsikringsavtalen for å skaffe seg en oversikt over hva som kan forventes av forsikringsselskapet – og ikke minst hva forsikringsselskapet kan forvente av deg som kunde.

Det er nemlig slik at selskapet kan sette visse betingelser i forsikringsvilkårene for at erstatning skal kunne utbetales. Det kan f.eks settes betingelser som at reisegods ikke skal etterlates uten tilsyn, at sykkelen skal være låst når den parkeres eller at taket på hytta skal måkes for snø slik at skaderisikoen minimeres. Slike påbud, eller forventinger, skal riktignok formuleres på en spesiell måte i forsikringsavtalen for å være enkle og greie å forholde seg til, og de skal altså ikke formuleres som «liten skrift» eller bortgjemte unntak. Bakgrunnen for dette er bl.a at konsekvensen ved brudd på slike forventninger, er at erstatningen kan reduseres helt eller delvis dersom du som kunde kan lastes for å ikke ha fulgt dem.

Erstatningen kan også helt eller delvis reduseres dersom du har utvist grov uaktsomhet. Erstatningen vil også falle helt bort dersom det utøves svik mot selskapet; det vi til daglig kaller forsikringsbedrageri.

For at selskapet skal kunne gjøre gjeldende slike anførsler, stilles det imidlertid en rekke krav til varsling, både hva gjelder innhold og formkrav. Følges ikke disse formkravene, vil selskapet heller ikke kunne påberope seg sikkerhetsforskriften, den grove uaktsomhet eller sviket. Uansett om vurderingen ellers må antas å være riktig.

Det er derfor en god investering å benytte noe tid for å sette seg inn i den forsikringsavtale man kjøper, enten det gjelder reise, bolig, bil eller noe annet.

Få Hjelp Av En Advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse eller ring oss på telefon +47 69 300 100

Vi tilbyr gratis konsultasjon for å sjekke ut saken din – Helt uforpliktende.